با سلام، به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند،تاریخ تحویل پروژه دروس عناصر و جزئیات (1)، عناصر و جزئیات (2)، تمرین معماری (1) ،مبانی هنرهای تجسمی و کاربرد نرم افزارهای ترسیمی، (استاد: مهندس همتی)، روز سه شنبه، مورخه 95/4/8، ساعت 11 ،می باشد.

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش