با سلام، به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند،تاریخ تحویل پروژه دروس طراحی معماری 2، طراحی معماری 3 و طراحی معماری 4،  (استاد: خانم مهندس درودگر)، روز دوشنبه، مورخه 95/4/14، ساعت 11 ، می باشد.

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش