به اطلاع دانشجویان محترم می رساند:

به علت سیستمی شدن انتخاب واحد، تاریخ انتخاب واحد دانشجویان نیمسال اول و نیمسال دوم سال 1393، روز دوشنبه مورخه 1394/11/26  ( از ساعت 8 الی 23:59 )  

و دانشجویان نیمسال اول 1394 ، روز سه شنبه مورخه 1394/11/27 ( از ساعت 8 الی 23.59) می باشد .

شایان ذکر است پرداخت شهریه و انتخاب واحد بصورت اینترنتی بوده و فقط در زمان مشخص شده امکان پذیر است و عدم ثبت نام و انتخاب واحد در زمان مذکور به منزله انصراف از تحصیل می باشد.

 

 

 

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش