باسلام

ضمن تبریک، به اطلاع پذيرفته ‌شدگان در مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي سراسري سال 1399 مي‌رساند که با در دست داشتن مدارك لازم می توانند از روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ به جهت ثبت نام، به موسسه آموزش عالی سیمای دانش مراجعه نمایند.

 

معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی سیمای دانش