امروز:   

سامانه دانشجویان

 به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، سامانه اطلاع رسانی تحصیلی دانشجویان جهت انتخاب واحد و سایر امور دانشجویی به آدرس زیر فعال شد.

 

 

تاریخ شروع کلاس ها

تاریخ شروع کلاس ها 1397/07/01
حذف و اضافه 1397/07/07 الی 1397/07/11