دانشجویان محترم می توانند کارت ورود به جلسه امتحان را پس از تسویه حساب و پرداخت آنلاین، از طریق وبسایت دانشگاه سیمای دانش (سامانه آموزش) دریافت نمایند، بدیهی است همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه در هنگام برگزاری امتحانات الزامی است.

مدیر آموزش موسسه آموزش عالی سیمای دانش