تقویم آموزشی ترم جاری

عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد 1401/11/16 1401/11/19
حذف و اضافه 1401/11/30 1401/12/04
برگزاری کلاس ها 1401/11/23 1402/03/13
امتحانات 1402/03/20 1402/04/05

معرفی رشته ها

عنوان رشته دریافت فایل
کارشناسی مدیریت مالی (پیوسته)
کارشناسی مدیریت بازرگانی (پیوسته)
کارشناسی مدیریت صنعتی (پیوسته)
مهندسی معماری (پیوسته)
مهندسی عمران (پیوسته)
مهندسی صنایع (پیوسته)
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (پیوسته)
مهندسی اجرایی عمران (ناپیوسته)
کارشناسی معماری (ناپیوسته)
کاردانی کامپیوتر-فناوری اطلاعات و ارتباطات (پیوسته)
کاردانی کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر (پیوسته)
کاردانی حسابداری (پیوسته)
کاردانی نقشه کشی معماری-معماری (پیوسته)
کاردانی الکترونیک-الکترونیک عمومی (پیوسته)
کاردانی نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی (پیوسته)
کارشناسی مدیریت امور بانکی
کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامیپوتر نرم افزار
کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری
کارشناسی پیوسته رشته حسابداری
کارشناسی پیوسته رشته مشاوره
کارشناسی پیوسته رشته روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
بروشور کلی رشته ها